• Bơm định lượng Doseuro Series D
  • Bơm định lượng Doseuro Series D
  • Bơm định lượng Doseuro Series D
  • Dải lưu lượng: 4-574 (Lít/h) Áp suất đầu xả: 1,5-14 (bar) Vật liệu đầu bơm: PP, Inox 316, PVC, PVDF Vật liệu màng, bi, đế: PTFE (Teflon), PVC, Viton, PVDF
  Mua ngay
 • Bơm định lượng Doseuro Series A
  Mua ngay
 • Bơm định lượng Doseuro Series B
  • Bơm định lượng Doseuro Series B
  • Bơm định lượng Doseuro Series B
  • Dải lưu lượng: 1,5-1068 (Lít/h) Áp suất đầu xả: 4,5-20 (bar) Vật liệu đầu bơm: PP, PVC, Inox 316 Vật liệu màng, bi, đế: PTFE (Teflon), PVC, PYREX, SS 316, NBR
  Mua ngay
 • Bơm định lượng Doseuro Series A-I
  Mua ngay
 • Bơm định lượng Doseuro Series SML
  • Bơm định lượng Doseuro Series SML
  • Bơm định lượng Doseuro Series SML
  • Dải lưu lượng : (1-22) Lít/h Áp suất đầu xả : (1-20) bar Vật liệu đầu bơm : PVC, PP, PVDF, SS 316 Vật liệu màng, bi, đế : PTFE (Teflon), PVC, Viton, SS 316L
  Mua ngay
 • Bơm định lượng Doseuro Series FM
  • Bơm định lượng Doseuro Series FM
  • Bơm định lượng Doseuro Series FM
  • Dải lưu lượng: (4-47) Lít/h Áp suất đầu xả: (5-10) bar Vật liệu đầu bơm: PP, PVC, Inox 316 Vật liệu màng, bi, đế: PTFE (Teflon), PVC, PYREX, SS 316
  Mua ngay