Bạn muốn mua hộp giảm tốc chính hãng, liên hệ ngay tới Công ty TNHH thiết bị công nghiệp và dịch vụ Việt Á để được tư vấn về hộp số giảm tốc trục vít

-Hotline tư vấn: 043 875 1908 – 0968 320 186
-Email: maynenkhivieta@gmail.com
-Website: https://thietbivieta.com/

 • Hộp số vỏ gang UMW size 250
  • Hộp số vỏ gang UMW size 250
  • Hộp số vỏ gang UMW size 250
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang UMW size 200
  • Hộp số vỏ gang UMW size 200
  • Hộp số vỏ gang UMW size 200
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang UMW size 175
  • Hộp số vỏ gang UMW size 175
  • Hộp số vỏ gang UMW size 175
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang UMW size 155
  • Hộp số vỏ gang UMW size 155
  • Hộp số vỏ gang UMW size 155
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang UMW size 135
  • Hộp số vỏ gang UMW size 135
  • Hộp số vỏ gang UMW size 135
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang UMW size 120
  • Hộp số vỏ gang UMW size 120
  • Hộp số vỏ gang UMW size 120
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang UMW size 100
  • Hộp số vỏ gang UMW size 100
  • Hộp số vỏ gang UMW size 100
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang UMW size 80
  • Hộp số vỏ gang UMW size 80
  • Hộp số vỏ gang UMW size 80
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang UMW size 70
  • Hộp số vỏ gang UMW size 70
  • Hộp số vỏ gang UMW size 70
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang UMW size 60
  • Hộp số vỏ gang UMW size 60
  • Hộp số vỏ gang UMW size 60
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang UMW size 50
  • Hộp số vỏ gang UMW size 50
  • Hộp số vỏ gang UMW size 50
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang LMW size 250
  • Hộp số vỏ gang LMW size 250
  • Hộp số vỏ gang LMW size 250
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang LMW size 200
  • Hộp số vỏ gang LMW size 200
  • Hộp số vỏ gang LMW size 200
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang LMW size 175
  • Hộp số vỏ gang LMW size 175
  • Hộp số vỏ gang LMW size 175
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang LMW size 155
  • Hộp số vỏ gang LMW size 155
  • Hộp số vỏ gang LMW size 155
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang LMW size 135
  • Hộp số vỏ gang LMW size 135
  • Hộp số vỏ gang LMW size 135
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang LMW size 120
  • Hộp số vỏ gang LMW size 120
  • Hộp số vỏ gang LMW size 120
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang LMW size 100
  • Hộp số vỏ gang LMW size 100
  • Hộp số vỏ gang LMW size 100
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang LMW size 80
  • Hộp số vỏ gang LMW size 80
  • Hộp số vỏ gang LMW size 80
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang LMW size 70
  • Hộp số vỏ gang LMW size 70
  • Hộp số vỏ gang LMW size 70
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang LMW size 60
  • Hộp số vỏ gang LMW size 60
  • Hộp số vỏ gang LMW size 60
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang LMW size 50
  • Hộp số vỏ gang LMW size 50
  • Hộp số vỏ gang LMW size 50
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang HMW size 250
  • Hộp số vỏ gang HMW size 250
  • Hộp số vỏ gang HMW size 250
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang HMW size 200
  • Hộp số vỏ gang HMW size 200
  • Hộp số vỏ gang HMW size 200
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang HMW size 175
  • Hộp số vỏ gang HMW size 175
  • Hộp số vỏ gang HMW size 175
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang HMW size 155
  • Hộp số vỏ gang HMW size 155
  • Hộp số vỏ gang HMW size 155
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang HMW size 135
  • Hộp số vỏ gang HMW size 135
  • Hộp số vỏ gang HMW size 135
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang HMW size 120
  • Hộp số vỏ gang HMW size 120
  • Hộp số vỏ gang HMW size 120
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang HMW size 100
  • Hộp số vỏ gang HMW size 100
  • Hộp số vỏ gang HMW size 100
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang HMW size 80
  • Hộp số vỏ gang HMW size 80
  • Hộp số vỏ gang HMW size 80
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang HMW size 70
  • Hộp số vỏ gang HMW size 70
  • Hộp số vỏ gang HMW size 70
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang HMW size 60
  • Hộp số vỏ gang HMW size 60
  • Hộp số vỏ gang HMW size 60
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang HMW size 50
  • Hộp số vỏ gang HMW size 50
  • Hộp số vỏ gang HMW size 50
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang VW size 250
  • Hộp số vỏ gang VW size 250
  • Hộp số vỏ gang VW size 250
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang VW size 200
  • Hộp số vỏ gang VW size 200
  • Hộp số vỏ gang VW size 200
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang VW size 175
  • Hộp số vỏ gang VW size 175
  • Hộp số vỏ gang VW size 175
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang VW size 155
  • Hộp số vỏ gang VW size 155
  • Hộp số vỏ gang VW size 155
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang VW size 135
  • Hộp số vỏ gang VW size 135
  • Hộp số vỏ gang VW size 135
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang VW size 120
  • Hộp số vỏ gang VW size 120
  • Hộp số vỏ gang VW size 120
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang VW size 100
  • Hộp số vỏ gang VW size 100
  • Hộp số vỏ gang VW size 100
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang VW size 80
  • Hộp số vỏ gang VW size 80
  • Hộp số vỏ gang VW size 80
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang VW size 70
  • Hộp số vỏ gang VW size 70
  • Hộp số vỏ gang VW size 70
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang VW size 60
  • Hộp số vỏ gang VW size 60
  • Hộp số vỏ gang VW size 60
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang VW size 50
  • Hộp số vỏ gang VW size 50
  • Hộp số vỏ gang VW size 50
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang VW size 40
  • Hộp số vỏ gang VW size 40
  • Hộp số vỏ gang VW size 40
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang LW size 250
  • Hộp số vỏ gang LW size 250
  • Hộp số vỏ gang LW size 250
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang LW size 200
  • Hộp số vỏ gang LW size 200
  • Hộp số vỏ gang LW size 200
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang LW size 175
  • Hộp số vỏ gang LW size 175
  • Hộp số vỏ gang LW size 175
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang LW size 155
  • Hộp số vỏ gang LW size 155
  • Hộp số vỏ gang LW size 155
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang LW size 135
  • Hộp số vỏ gang LW size 135
  • Hộp số vỏ gang LW size 135
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang LW size 120
  • Hộp số vỏ gang LW size 120
  • Hộp số vỏ gang LW size 120
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang LW size 100
  • Hộp số vỏ gang LW size 100
  • Hộp số vỏ gang LW size 100
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang LW size 80
  • Hộp số vỏ gang LW size 80
  • Hộp số vỏ gang LW size 80
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang LW size 70
  • Hộp số vỏ gang LW size 70
  • Hộp số vỏ gang LW size 70
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang LW size 60
  • Hộp số vỏ gang LW size 60
  • Hộp số vỏ gang LW size 60
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang LW size 50
  • Hộp số vỏ gang LW size 50
  • Hộp số vỏ gang LW size 50
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang LW size 40
  • Hộp số vỏ gang LW size 40
  • Hộp số vỏ gang LW size 40
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang HW size 250
  • Hộp số vỏ gang HW size 250
  • Hộp số vỏ gang HW size 250
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang HW size 200
  • Hộp số vỏ gang HW size 200
  • Hộp số vỏ gang HW size 200
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang HW size 175
  • Hộp số vỏ gang HW size 175
  • Hộp số vỏ gang HW size 175
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang HW size 155
  • Hộp số vỏ gang HW size 155
  • Hộp số vỏ gang HW size 155
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang HW size 135
  • Hộp số vỏ gang HW size 135
  • Hộp số vỏ gang HW size 135
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang HW size 120
  • Hộp số vỏ gang HW size 120
  • Hộp số vỏ gang HW size 120
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang HW size 100
  • Hộp số vỏ gang HW size 100
  • Hộp số vỏ gang HW size 100
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang HW size 80
  • Hộp số vỏ gang HW size 80
  • Hộp số vỏ gang HW size 80
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang HW size 70
  • Hộp số vỏ gang HW size 70
  • Hộp số vỏ gang HW size 70
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang HW size 60
  • Hộp số vỏ gang HW size 60
  • Hộp số vỏ gang HW size 60
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang HW size 50
  • Hộp số vỏ gang HW size 50
  • Hộp số vỏ gang HW size 50
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số vỏ gang HW size 40
  • Hộp số vỏ gang HW size 40
  • Hộp số vỏ gang HW size 40
  • Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc Giá thành tốt nhất thị trường.
  Mua ngay
 • Hộp số giảm tốc NMRV size 130
  • Hộp số giảm tốc NMRV size 130
  • Hộp số giảm tốc NMRV size 130
  • Model: Hộp NMRV size 130 Tỉ số truyền: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40,50,60,80,100 Lắp motor công suất: 5hp=3.7kw-7.5hp=5.5kw Trục vít bằng thép, bánh vít bằng đồng Vật liệu vỏ: Hợp kim thép
  Mua ngay
 • Hộp số giảm tốc NMRV size 110
  • Hộp số giảm tốc NMRV size 110
  • Hộp số giảm tốc NMRV size 110
  • Model: Hộp số giảm tốc NMRV size 110 Tỉ số truyền: i= 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 Lắp motor công suất: 3hp=2.2KW - 5hp=3.7kw Trục vít bằng thép, bánh vít bằng đồng Vật liệu vỏ: Hợp kim thép
  Mua ngay
 • Hộp số giảm tốc NMRV size 90
  • Hộp số giảm tốc NMRV size 90
  • Hộp số giảm tốc NMRV size 90
  • Model: Hộp giảm tốc NMRV size 90 Tỉ số truyền: i = 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80,100 Lắp motor công suất: 2Hp = 1.5 Kw - 3Hp=2.2 Kw Trục vít bằng thép, bánh vít  bằng Đồng Vật liệu vỏ: Hợp kim nhôm
  Mua ngay
 • Hộp số giảm tốc NMRV size 75
  • Hộp số giảm tốc NMRV size 75
  • Hộp số giảm tốc NMRV size 75
  • Model: Hộp số NMRV size 75 Tỉ số truyền: i = 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50,60,80,100 Lắp motor công suất: 1hp=0.75kw - 2hp=1.5kw Trục vít bằng thép, bánh vít bằng đồng Vật liệu vỏ: Hợp kim Nhôm
  Mua ngay
 • Hộp số giảm tốc NMRV size 63
  • Hộp số giảm tốc NMRV size 63
  • Hộp số giảm tốc NMRV size 63
  • Model: NMRV 63 Tỉ số truyền: i= 5,10,15,20,25,30, 40, 50, 60, 80, 100 Lắp motor công suất: 1/2hp=0.4kw, 1hp=0.75kw Trục vít bằng thép, bánh vít  bằng Đồng Vật liệu vỏ: Hợp kim Nhôm
  Mua ngay
 • Hộp số giảm tốc NMRV size 50
  • Hộp số giảm tốc NMRV size 50
  • Hộp số giảm tốc NMRV size 50
  • Model: NMRV  50  Tỉ số truyền: i= 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40,50,60,80,100 Lắp motor công suất: 1/2hp=0.4kw Vật liệu vỏ: Hợp kim Nhôm Trục vít bằng thép, bánh vít  bằng Đồng
  Mua ngay
 • Hộp số giảm tốc NMRV size 40
  • Hộp số giảm tốc NMRV size 40
  • Hộp số giảm tốc NMRV size 40
  • Model: NMRV  40 Tỉ số truyền: i = 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50,60,80,100 Lắp motor:1/4Hp = 0.2kw - 1/2hp=0.4kw Vật liệu vỏ: Hợp kim Nhôm Trục vít bằng thép, bánh vít  bằng Đồng Xuất xứ: Dolin (Taiwan)
  Mua ngay
 • Hộp số giảm tốc NMRV Size 30
  • Hộp số giảm tốc NMRV Size 30
  • Hộp số giảm tốc NMRV Size 30
  • Model: NMRV  30 Tỉ số truyền: i = 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 Lắp motor: 1/8hp=0.1kw  - 1/4Hp = 0.2kw Vật liệu vỏ: Hợp kim Nhôm Trục vít bằng thép, bánh vít  bằng Đồng Xuất xứ: Dolin (Taiwan)
  Mua ngay