CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP & DỊCH VỤ VIỆT Á

Chọn Theo Tiêu Chí Chọn Theo Tiêu Chí

Thân máy bơm

Màng bơm

Lưu lượng bơm

Kích thước bơm

  • Hiển thị 1-16 của 713 kết quả
Bơm màng khí nén 3 inch MK80AL - PP/VT/TF/PP thân nhựa

Lưu lượng: 1060 lít/phút
Cột áp: 8,4 Bar
Size: 3 inch
Đẩy cao max: 84 m
Chất liệu thân máy: Nhựa
Chất liệu màng bơm: Teflon, Viton

Bơm màng khí nén 3 inch MK80AL - PP/TF/TF/PP thân nhựa

Lưu lượng: 1060 lít/phút
Cột áp: 8,4 Bar
Size: 3 inch
Đẩy cao max: 84m
Vật liệu thân bơm: Nhựa
Vật liệu màng: Teflon

Bơm màng khí nén 3 inch MK80AL - PP/HY/HY/PP thân nhựa

Lưu lượng: 1060 lít/phút
Cột áp: 8,4 Bar
Size: 3 inch
Đẩy cao max: 84 m
Vật liệu thân bơm: Nhựa
Vật liệu màng: Teflon, Viton

Bơm màng khí nén 3 inch MK80AL - PP/ST/ST/PP thân nhựa

Lưu lượng: 1060 lít/phút
Cột áp: 8,4 Bar
Size: 3 inch
Đẩy cao max: 84m
Vật liệu thân bơm: Nhựa
Vật liệu màng: Teflon, Viton

Bơm màng khí nén 3 inch MK80AL - AL/VT/TF/VT thân nhôm

Lưu lượng: 1060 lít/phút
Cột áp: 8,4 Bar
Size: 3 inch
Đẩy cao max: 84 m
Vật liệu thân bơm: Nhôm
Vật liệu màng bơm: Teflon, Viton

Bơm màng khí nén 3 inch MK80AL – AL/TF/TF/TF thân nhôm

Lưu lượng: 1060 lít/phút
Cột áp: 7 Bar
Size: 3 inch
Đẩy cao max: 84m
Vật liệu thân bơm: Nhôm
Vật liệu màng bơm: Teflon, Viton, neo

Bơm màng khí nén 3 inch MK80AL - AL/HY/HY/HY thân nhôm

Lưu lượng: 1060 lít/phút
Cột áp: 8,4 Bar
Size: 3 inch
Đẩy cao max: 84m
Vật liệu thân bơm: Nhôm
Vật liệu màng bơm: Neflon, Viton, Hytrel

Bơm màng khí nén 3 inch MK80AL - AL/ST/ST/ST thân nhôm

Lưu lượng: 1060 lít/phút
Cột áp: 8,4 Bar
Size: 3 inch
Đẩy cao max: 84m
Vật liệu thân bơm: Nhôm
Vật liệu màng bơm: Teflon, Viton, Santoprene

Bơm màng khí nén 3 inch MK80AL - SS/VT/TF/VT thân inox

Lưu lượng: 1060 lít/phút
Cột áp: 7 Bar
Size: 3 inch
Đẩy cao max: 84m
Vật liệu thân bơm: Inox
Vật liệu màng bơm: Neo, Teflon, Viton

Bơm màng khí nén 3 inch MK80AI - SS/TF/TF/TF thân inox

Lưu lượng: 1060 lít/phút
Cột áp: 8,4 Bar
Size: 3 inch
Đẩy cao max: 84 m
Vật liệu thân bơm: Inox
Vật liệu màng bơm: Santo, neo, Teflon, Viton

Bơm màng khí nén 3 inch MK80AL - SS/ST/ST/ST thân inox

Lưu lượng: 1060 lít/phút
Cột áp: 7 Bar
Size: 3 inch
Đẩy cao max: 84 m
Vật liệu thân bơm: Inox
Vật liệu màng bơm: ST

Bơm màng khí nén 2 inch MK50AL - PP/VT/TF/PP thân nhựa

Lưu lượng: 587 lít/phút
Cột áp: 8,4 Bar
Size: 2 inch
Đẩy cao max: 84m
Vật liệu thân bơm: Nhựa
Vật liệu màng bơm: Teflon, Viton

Bơm màng khí nén 2 inch MK50AL - PP/TF/TF/PP thân nhựa

Lưu lượng: 587 lít/phút
Cột áp: 8,4 Bar
Size: 2 inch
Đẩy cao max: 84m
Vật liệu thân bơm: Nhựa
Vật liệu màng bơm: Teflon

Bơm màng khí nén 2 inch MK50AL - AC/TF/TF/TF thân nhựa

Lưu lượng: 587 lít/phút
Cột áp: 8,4 Bar
Size: 2 inch
Đẩy cao max: 84m
Vật liệuthân máy: Nhựa
Vật liệu màng bơm: Teflon

Bơm màng khí nén 2 inch MK50AL - PP/ST/ST/PP thân nhựa

Lưu lượng: 587 lít/phút
Cột áp: 8,4 Bar
Size: 2 inch
Đẩy cao max: 84m
Vật liệu thân bơm: Nhựa
Vật liệu màng bơm: Teflon, Viton

Bơm màng khí nén 2 inch MK50AL – AC/ST/ST/ST thân nhựa

Lưu lượng: 587 lít/phút
Cột áp: 8,4 Bar
Size: 2 inch
Đường kính vật rắn tối đa: 9mm
Vật liệu thân máy: Nhựa
Vật liệu màng bơm: Santoprene