Phân phối Dây hơi Eagleflex chính hãng, giá tốt nhất thị trường. Liên hệ ngay:

-Hotline tư vấn: 043 875 1908 – 0988 947 064.
-Email: maynenkhivieta@gmail.com
-Website: thietbivieta.com

 • Dây hơi Eagleflex phi 16mm (100m, Φ16×24.5mm) Dây hơi Eagleflex phi 16mm (100m, Φ16×24.5mm)
  Mua ngay
 • Dây hơi Eagleflex phi 32mm (50m, Φ32x44mm) Dây hơi Eagleflex phi 32mm (50m, Φ32x44mm)
  Mua ngay
 • Dây hơi Eagleflex phi 25mm (50m, Φ25x34mm) Dây hơi Eagleflex phi 25mm (50m, Φ25x34mm)
  Mua ngay
 • Dây hơi Eagleflex phi 19mm (100m, Φ19x27mm) Dây hơi Eagleflex phi 19mm (100m, Φ19x27mm)
  Mua ngay
 • Dây hơi Eagleflex phi 13mm (100m, Φ13×21.5mm)
  Mua ngay
 • Dây hơi Eagleflex phi 9.5mm (100m, Φ9,5x16mm) Dây hơi Eagleflex phi 9.5mm (100m, Φ9,5x16mm)
  Mua ngay
 • Dây hơi Eagleflex phi 8mm (100m, Φ8x15mm) Dây hơi Eagleflex phi 8mm (100m, Φ8x15mm)
  Mua ngay
 • Dây hơi Eagleflex phi 6.5mm (100m, Φ6.5×12.5mm) Dây hơi Eagleflex phi 6.5mm (100m, Φ6.5×12.5mm)
  Mua ngay