• Bơm định lượng OBL Series MB
  • Bơm định lượng OBL Series MB
  • Bơm định lượng OBL Series MB
  • Dải lưu lượng: (11-155) Lít/h Áp suất đầu xả: (6-12) bar Vật liệu đầu bơm: PP, Inox 316 Vật liệu màng, bi, đế: PTFE (Teflon), PVC, Viton,
  Mua ngay
 • Bơm định lượng OBL Series MC
  • Bơm định lượng OBL Series MC
  • Bơm định lượng OBL Series MC
  • Dải lưu lượng: (100-420) Lít/h Áp suất đầu xả: (5-7) bar Vật liệu đầu bơm: PP, Inox 316 Vật liệu màng, bi, đế: PTFE (Teflon), PVC, Viton
  Mua ngay
 • Bơm định lượng OBL Series MD
  • Bơm định lượng OBL Series MD
  • Bơm định lượng OBL Series MD
  • Dải lưu lượng: (1-520) Lít/h Áp suất đầu xả: (5-10) bar Vật liệu đầu bơm: PP, Inox 316 Vật liệu màng, bi, đế: PTFE (Teflon), PVC, Viton,
  Mua ngay
 • Bơm định lượng OBL Series RBA
  • Bơm định lượng OBL Series RBA
  • Bơm định lượng OBL Series RBA
  • Dải lưu lượng: 5-300 (Lít/h) Áp suất đầu xả: 5-10 (bar) Vật liệu đầu bơm : PVC, Inox 316L Vật liệu Piston : SS 316L, Ceramic
  Mua ngay
 • Bơm định lượng OBL Series RCC
  • Bơm định lượng OBL Series RCC
  • Bơm định lượng OBL Series RCC
  • Dải lưu lượng: 0,8-300 (Lít/h) Áp suất đầu xả: 5-40 (bar) Vật liệu đầu bơm : PVC, Inox 316L Vật liệu Piston : SS 316L, Ceramic
  Mua ngay
 • Bơm định lượng OBL Series RH
  • Bơm định lượng OBL Series RH
  • Bơm định lượng OBL Series RH
  • Dải lưu lượng: 28-620 (Lít/h) Áp suất đầu xả: 3,5-40 (bar) Vật liệu đầu bơm: PVC, Inox 316L Vật liệu Piston: SS 316L, Ceramic
  Mua ngay
 • Bơm định lượng OBL Series RCA
  • Bơm định lượng OBL Series RCA
  • Bơm định lượng OBL Series RCA
  • Dải lưu lượng: 0,8-300 (Lít/h) Áp suất đầu xả: 5-40 (bar) Vật liệu đầu bơm: PVC, Inox 316L Vật liệu Piston: SS 316L, Ceramic
  Mua ngay
 • Bơm định lượng OBL Series RC
  • Bơm định lượng OBL Series RC
  • Bơm định lượng OBL Series RC
  • Dải lưu lượng: 0,8-300 (Lít/h) Áp suất đầu xả: 5-40 (bar) Vật liệu đầu bơm: PVC, Inox 316L Vật liệu Piston: SS 316L, Ceramic
  Mua ngay
 • Bơm định lượng OBL Series RBB
  • Bơm định lượng OBL Series RBB
  • Bơm định lượng OBL Series RBB
  • Dải lưu lượng: 0,8-300 (Lít/h) Áp suất đầu xả: 4-40 (bar) Vật liệu đầu bơm: PVC, Inox 316L Vật liệu Piston: SS 316L, Ceramic
  Mua ngay
Close Menu