• Máy bơm màng thực phẩm QBW3-100
  • Máy bơm màng thực phẩm QBW3-100
  • Máy bơm màng thực phẩm QBW3-100
  • 50.072.000
  • Giá bán đã bao gồm 10 % thuế VAT Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ
  Mua ngay
 • Máy bơm màng thực phẩm QBW3-80
  • Máy bơm màng thực phẩm QBW3-80
  • Máy bơm màng thực phẩm QBW3-80
  • 50.072.000
  • Giá bán đã bao gồm 10 % thuế VAT Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ
  Mua ngay
 • Máy bơm màng thực phẩm QBW3-65
  • Máy bơm màng thực phẩm QBW3-65
  • Máy bơm màng thực phẩm QBW3-65
  • 28.176.000
  • Giá bán đã bao gồm 10 % thuế VAT Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ
  Mua ngay
 • Máy bơm màng thực phẩm QBW3-50
  • Máy bơm màng thực phẩm QBW3-50
  • Máy bơm màng thực phẩm QBW3-50
  • 28.176.000
  • Giá bán đã bao gồm 10 % thuế VAT Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ
  Mua ngay
 • Máy bơm màng thực phẩm QBW3-40
  • Máy bơm màng thực phẩm QBW3-40
  • Máy bơm màng thực phẩm QBW3-40
  • 22.205.000
  • Giá bán đã bao gồm 10 % thuế VAT Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ
  Mua ngay
 • Máy bơm màng thực phẩm QBW3-32
  • Máy bơm màng thực phẩm QBW3-32
  • Máy bơm màng thực phẩm QBW3-32
  • 22.205.000
  • Giá bán đã bao gồm 10 % thuế VAT Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ
  Mua ngay
 • Máy bơm màng thực phẩm QBW3-25
  • Máy bơm màng thực phẩm QBW3-25
  • Máy bơm màng thực phẩm QBW3-25
  • 17.500.000
  • Giá bán đã bao gồm 10 % thuế VAT Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ
  Mua ngay
 • Máy bơm màng thực phẩm QBW3-20
  • Máy bơm màng thực phẩm QBW3-20
  • Máy bơm màng thực phẩm QBW3-20
  • 17.537.000
  • Giá bán đã bao gồm 10 % thuế VAT Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ
  Mua ngay