• Máy sấy khí Orion ARX100HK
  • Máy sấy khí Orion ARX100HK
  • Máy sấy khí Orion ARX100HK
  • Lưu lượng khí xử lý: 14,9  (m3/phút) Nhiệt độ khí đầu vào: 10 ~80 (Độ C) Nhiệt độ điểm sương: 3 ~ 15 (Độ C) Nhiệt độ môi trường: 2 ~ 43 (Độ C) Dải áp lực làm việc: 0.2 ~ 0.98 (Mpa)
  Mua ngay
 • Máy sấy khí Orion ARX90HK
  • Máy sấy khí Orion ARX90HK
  • Máy sấy khí Orion ARX90HK
  • Lưu lượng khí xử lý: 10,7  (m3/phút) Nhiệt độ khí đầu vào: 10 ~80 (Độ C) Nhiệt độ điểm sương: 3 ~ 15 (Độ C) Nhiệt độ môi trường: 2 ~ 43 (Độ C) Dải áp lực làm việc: 0.2 ~ 0.98 (Mpa)
  Mua ngay
 • Máy sấy khí Orion ARX75HJ
  • Máy sấy khí Orion ARX75HJ
  • Máy sấy khí Orion ARX75HJ
  • Lưu lượng khí xử lý: 8,8 (m3/phút) Nhiệt độ khí đầu vào: 10 ~80 (Độ C) Nhiệt độ điểm sương: 3 ~ 15 (Độ C) Nhiệt độ môi trường: 2 ~ 43 (Độ C) Dải áp lực làm việc: 0.2 ~ 0.98 (Mpa)
  Mua ngay
 • Máy sấy khí Orion ARX50HJ
  • Máy sấy khí Orion ARX50HJ
  • Máy sấy khí Orion ARX50HJ
  • Lưu lượng khí xử lý: 7: ,6 (m3/phút) Nhiệt độ khí đầu vào: 10 ~80 (Độ C) Nhiệt độ điểm sương: 3 ~ 15 (Độ C) Nhiệt độ môi trường: 2 ~ 43 (Độ C) Dải áp lực làm việc: 0.2 ~ 0.98 (Mpa)
  Mua ngay
 • Máy sấy khí Orion ARX30HJ
  • Máy sấy khí Orion ARX30HJ
  • Máy sấy khí Orion ARX30HJ
  • Lưu lượng khí xử lý: 4,6 (m3/phút) Nhiệt độ khí đầu vào: 10 ~80 (Độ C) Nhiệt độ điểm sương: 3 ~ 15 (Độ C) Nhiệt độ môi trường: 2 ~ 43 (Độ C) Dải áp lực làm việc: 0.2 ~ 0.98 (Mpa)
  Mua ngay
 • Máy sấy khí Orion ARX20HJ
  • Máy sấy khí Orion ARX20HJ
  • Máy sấy khí Orion ARX20HJ
  • Lưu lượng khí xử lý: 2,8 (m3/phút) Nhiệt độ khí đầu vào: 10 ~80 (Độ C) Nhiệt độ điểm sương: 3 ~ 15 (Độ C) Nhiệt độ môi trường: 2 ~ 43 (Độ C) Dải áp lực làm việc: 0.2 ~ 0.98 (Mpa)
  Mua ngay
 • Máy sấy khí Orion ARX10HJ
  • Máy sấy khí Orion ARX10HJ
  • Máy sấy khí Orion ARX10HJ
  • Lưu lượng khí xử lý: 1,1 (m3/phút) Nhiệt độ khí đầu vào: 10 ~80 (Độ C) Nhiệt độ điểm sương: 3 ~ 15 (Độ C) Nhiệt độ môi trường: 2 ~ 43 (Độ C) Dải áp lực làm việc: 0.2 ~ 0.98 (Mpa)
  Mua ngay
 • Máy sấy khí Orion ARX5HJ
  • Máy sấy khí Orion ARX5HJ
  • Máy sấy khí Orion ARX5HJ
  • Lưu lượng khí xử lý: 0,7 (m3/phút) Nhiệt độ khí đầu vào: 10 ~80 (Độ C) Nhiệt độ điểm sương: 3 ~ 15 (Độ C) Nhiệt độ môi trường: 2 ~ 43 (Độ C) Dải áp lực làm việc: 0.2 ~ 0.98 (Mpa)
  Mua ngay
 • Máy sấy khí Orion ARX3HJ
  • Máy sấy khí Orion ARX3HJ
  • Máy sấy khí Orion ARX3HJ
  • Lưu lượng khí xử lý: 0,32 (m3/phút) Nhiệt độ khí đầu vào: 10 ~80 (Độ C) Nhiệt độ điểm sương: 3 ~ 15 (Độ C) Nhiệt độ môi trường: 2 ~ 43 (Độ C) Dải áp lực làm việc: 0.2 ~ 0.98 (Mpa)
  Mua ngay
Close Menu
DMCA.com Protection Status