Deprecated: Hàm wp_make_content_images_responsive hiện tại không dùng nữa từ phiên bản 5.5.0! Sử dụng wp_filter_content_tags() để thay thế. in /home/vlcuhwlfhosting/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031

 

Dây hơi khí nén chính hãng, chất lượng cao được phân phối tại Công ty TNHH thiết bị công nghiệp và dịch vụ Việt Á.

-Hotline tư vấn: 043 875 1908 – 0988 947 064.
-Email: maynenkhivieta@gmail.com
-Website: https://thietbivieta.com/

 • Dây hơi Eagleflex phi 16mm (100m, Φ16×24.5mm) Dây hơi Eagleflex phi 16mm (100m, Φ16×24.5mm)
  Mua ngay
 • Dây hơi tự rút Puma 8x12mm-10m
  • Dây hơi tự rút Puma 8x12mm-10m
  • Dây hơi tự rút Puma 8x12mm-10m
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi tự rút Puma 6.5x10mm-12m
  • Dây hơi tự rút Puma 6.5x10mm-12m
  • Dây hơi tự rút Puma 6.5x10mm-12m
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi xoắn Đài Loan 6.5x10mm-15m
  • Dây hơi xoắn Đài Loan 6.5x10mm-15m
  • Dây hơi xoắn Đài Loan 6.5x10mm-15m
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi xoắn Đài Loan 5x8mm-15m
  • Dây hơi xoắn Đài Loan 5x8mm-15m
  • Dây hơi xoắn Đài Loan 5x8mm-15m
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi xoắn Đài Loan 8x12mm-12m
  • Dây hơi xoắn Đài Loan 8x12mm-12m
  • Dây hơi xoắn Đài Loan 8x12mm-12m
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi xoắn Đài Loan 6.5x10mm-12m
  • Dây hơi xoắn Đài Loan 6.5x10mm-12m
  • Dây hơi xoắn Đài Loan 6.5x10mm-12m
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi xoắn Đài Loan 5x8mm-12m
  • Dây hơi xoắn Đài Loan 5x8mm-12m
  • Dây hơi xoắn Đài Loan 5x8mm-12m
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi xoắn Đài Loan 8x12mm-9m
  • Dây hơi xoắn Đài Loan 8x12mm-9m
  • Dây hơi xoắn Đài Loan 8x12mm-9m
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi xoắn Đài Loan 6.5x10mm-9m
  • Dây hơi xoắn Đài Loan 6.5x10mm-9m
  • Dây hơi xoắn Đài Loan 6.5x10mm-9m
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi xoắn Đài Loan 5x8mm-9m
  • Dây hơi xoắn Đài Loan 5x8mm-9m
  • Dây hơi xoắn Đài Loan 5x8mm-9m
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi xoắn Đài Loan 8x12mm-6m
  • Dây hơi xoắn Đài Loan 8x12mm-6m
  • Dây hơi xoắn Đài Loan 8x12mm-6m
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi xoắn Đài Loan 6.5x10mm-6m
  • Dây hơi xoắn Đài Loan 6.5x10mm-6m
  • Dây hơi xoắn Đài Loan 6.5x10mm-6m
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi xoắn Đài Loan 5x8mm-6m
  • Dây hơi xoắn Đài Loan 5x8mm-6m
  • Dây hơi xoắn Đài Loan 5x8mm-6m
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi xoắn Puma 6.5x10mm-15m
  • Dây hơi xoắn Puma 6.5x10mm-15m
  • Dây hơi xoắn Puma 6.5x10mm-15m
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi xoắn Puma 5x8mm-15m
  • Dây hơi xoắn Puma 5x8mm-15m
  • Dây hơi xoắn Puma 5x8mm-15m
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi xoắn Puma 8x12mm-12m
  • Dây hơi xoắn Puma 8x12mm-12m
  • Dây hơi xoắn Puma 8x12mm-12m
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi xoắn Puma 6.5x10mm-12m
  • Dây hơi xoắn Puma 6.5x10mm-12m
  • Dây hơi xoắn Puma 6.5x10mm-12m
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi xoắn Puma 5x8mm-12m
  • Dây hơi xoắn Puma 5x8mm-12m
  • Dây hơi xoắn Puma 5x8mm-12m
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi xoắn Puma 8x12mm-9m
  • Dây hơi xoắn Puma 8x12mm-9m
  • Dây hơi xoắn Puma 8x12mm-9m
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi xoắn Puma 6.5x10mm-9m
  • Dây hơi xoắn Puma 6.5x10mm-9m
  • Dây hơi xoắn Puma 6.5x10mm-9m
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi xoắn Puma 5x8mm-9m
  • Dây hơi xoắn Puma 5x8mm-9m
  • Dây hơi xoắn Puma 5x8mm-9m
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi xoắn Puma 8x12mm-6m
  • Dây hơi xoắn Puma 8x12mm-6m
  • Dây hơi xoắn Puma 8x12mm-6m
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi xoắn Puma 6.5x10mm-6m
  • Dây hơi xoắn Puma 6.5x10mm-6m
  • Dây hơi xoắn Puma 6.5x10mm-6m
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi xoắn Puma 5x8mm-6m
  • Dây hơi xoắn Puma 5x8mm-6m
  • Dây hơi xoắn Puma 5x8mm-6m
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Cuộn dây hơi Puma 12x16mm
  • Cuộn dây hơi Puma 12x16mm
  • Cuộn dây hơi Puma 12x16mm
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Cuộn dây hơi Puma 8x12mm
  • Cuộn dây hơi Puma 8x12mm
  • Cuộn dây hơi Puma 8x12mm
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Cuộn dây hơi Puma 6.5x10mm
  • Cuộn dây hơi Puma 6.5x10mm
  • Cuộn dây hơi Puma 6.5x10mm
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Cuộn dây hơi Puma 5x8mm
  • Cuộn dây hơi Puma 5x8mm
  • Cuộn dây hơi Puma 5x8mm
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Cuộn dây hơi Puma 4x6mm
  • Cuộn dây hơi Puma 4x6mm
  • Cuộn dây hơi Puma 4x6mm
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Cuộn dây hơi Puma 2x4mm
  • Cuộn dây hơi Puma 2x4mm
  • Cuộn dây hơi Puma 2x4mm
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi Eagleflex phi 32mm (50m, Φ32x44mm) Dây hơi Eagleflex phi 32mm (50m, Φ32x44mm)
  Mua ngay
 • Dây hơi Eagleflex phi 25mm (50m, Φ25x34mm) Dây hơi Eagleflex phi 25mm (50m, Φ25x34mm)
  Mua ngay
 • Dây hơi Eagleflex phi 19mm (100m, Φ19x27mm) Dây hơi Eagleflex phi 19mm (100m, Φ19x27mm)
  Mua ngay
 • Dây hơi Eagleflex phi 13mm (100m, Φ13×21.5mm)
  Mua ngay
 • Dây hơi Eagleflex phi 9.5mm (100m, Φ9,5x16mm) Dây hơi Eagleflex phi 9.5mm (100m, Φ9,5x16mm)
  Mua ngay
 • Dây hơi Eagleflex phi 8mm (100m, Φ8x15mm) Dây hơi Eagleflex phi 8mm (100m, Φ8x15mm)
  Mua ngay
 • Dây hơi Eagleflex phi 6.5mm (100m, Φ6.5×12.5mm) Dây hơi Eagleflex phi 6.5mm (100m, Φ6.5×12.5mm)
  Mua ngay
 • Dây hơi Pu Sinsung 12x16mm (100m, Φ12x16mm)
  Mua ngay
 • Dây hơi Pu Sinsung 8x12mm (100m, Φ8x12mm)
  Mua ngay
 • Dây hơi Pu Sinsung 6.5x10mm (100m, Φ6.5x10mm)
  Mua ngay
 • Dây hơi Pu Sinsung 5x8mm (100m, Φ5x8mm)
  • Dây hơi Pu Sinsung 5x8mm (100m, Φ5x8mm)
  • Dây hơi Pu Sinsung 5x8mm (100m, Φ5x8mm)
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường.  Đặt mua thuận tiện - Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi Pu Sinsung 4x6mm (100m, Φ4x6mm)
  • Dây hơi Pu Sinsung 4x6mm (100m, Φ4x6mm)
  • Dây hơi Pu Sinsung 4x6mm (100m, Φ4x6mm)
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường.  Đặt mua thuận tiện - Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi Pu Sinsung 2x4mm (100m, Φ2x4mm)
  • Dây hơi Pu Sinsung 2x4mm (100m, Φ2x4mm)
  • Dây hơi Pu Sinsung 2x4mm (100m, Φ2x4mm)
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường.  Đặt mua thuận tiện - Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi Sinsung phi 32 mm (50m, Φ32x44mm)
  Mua ngay
 • Dây hơi Sinsung phi 25 mm (50m, Φ25x34mm)
  Mua ngay
 • Dây hơi Sinsung phi 19 mm (100m, Φ19x27mm)
  Mua ngay
 • Dây hơi Sinsung phi 16 mm (100m, Φ16×24.5mm)
  Mua ngay
 • Dây hơi Sinsung phi 13mm (100M, Φ13X21.5MM)
  Mua ngay
 • Dây hơi Sinsung phi 9.5mm (100M, Φ9.5X16MM)
  Mua ngay
 • Dây hơi Sinsung phi 8.0 mm (100M, Φ8X15MM)
  Mua ngay
 • Dây hơi Sinsung phi 6.5 mm (100M, Φ6.5X12.5MM)
  Mua ngay
 • Dây hơi Ponaflex phi 25 mm
  • Dây hơi Ponaflex phi 25 mm
  • Dây hơi Ponaflex phi 25 mm
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường.  Đặt mua thuận tiện - Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi Ponaflex phi 19 mm
  • Dây hơi Ponaflex phi 19 mm
  • Dây hơi Ponaflex phi 19 mm
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường.  Đặt mua thuận tiện - Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi Ponaflex phi 16 mm
  • Dây hơi Ponaflex phi 16 mm
  • Dây hơi Ponaflex phi 16 mm
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường.  Đặt mua thuận tiện - Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi Ponaflex phi 13 mm
  • Dây hơi Ponaflex phi 13 mm
  • Dây hơi Ponaflex phi 13 mm
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường.  Đặt mua thuận tiện - Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi Ponaflex phi 9.5 mm
  Mua ngay
 • Dây hơi Ponaflex phi 8.0 mm
  • Dây hơi Ponaflex phi 8.0 mm
  • Dây hơi Ponaflex phi 8.0 mm
  • Đường kính trong: 8.0 (mm) Đường kính ngoài: 14.5 (mm) Áp lực tối đa: 40 (bar) Chiều dài cuộn: 100 (m)
  Mua ngay
 • Dây hơi Ponaflex phi 6.5mm
  Mua ngay
 • Dây hơi Toyork phi 25 mm (50M, Φ25 X 34MM) Dây hơi Toyork phi 25 mm (50M, Φ25 X 34MM)
  Mua ngay
 • Dây hơi Toyork phi 19 mm (50M, Φ19X27MM) Dây hơi Toyork phi 19 mm (50M, Φ19X27MM)
  Mua ngay
 • Dây hơi Toyork phi 16 mm (100M, Φ16 X 24.5MM)
  Mua ngay
 • Dây hơi Toyork phi 13 mm ( 100M , Φ13 X 21.5MM) Dây hơi Toyork phi 13 mm ( 100M , Φ13 X 21.5MM)
  Mua ngay
 • Dây hơi Toyork phi 9.5 mm (100M, Φ9.5X16MM) Dây hơi Toyork phi 9.5 mm (100M, Φ9.5X16MM)
  Mua ngay
 • Dây hơi Toyork phi 8 mm ( 100M, Φ8 x 15mm ) Dây hơi Toyork phi 8 mm ( 100M, Φ8 x 15mm )
  Mua ngay
 • Dây hơi Toyork phi 6.5mm ( 100M, Φ6.5 x 12.5mm ) Dây hơi Toyork phi 6.5mm ( 100M, Φ6.5 x 12.5mm )
  Mua ngay
 • Dây hơi Eagleflex
  • Dây hơi Eagleflex
  • Dây hơi Eagleflex
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Ống Teflon
  • Ống Teflon
  • Ống Teflon
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Ống Nylon
  • Ống Nylon
  • Ống Nylon
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây hơi PU
  • Dây hơi PU
  • Dây hơi PU
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Dây đôi oxy gas
  • Dây đôi oxy gas
  • Dây đôi oxy gas
  • Quy cách : Cuộn 100m Đường kính lỗ 6.5mm và 8.0mm Màu sắc dây hàn gió đá đỏ xanh Dạng dây khí nén đôi và dây đơn
  Mua ngay
 • Mua ngay
 • Dây hơi Đài Loan
  • Dây hơi Đài Loan
  • Dây hơi Đài Loan
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay
 • Mua ngay
 • Dây hơi cao su
  • Dây hơi cao su
  • Dây hơi cao su
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hàng có sẵn trong kho Giá thành tốt nhất thị trường. Đặt mua thuận tiện – Giao hàng toàn quốc
  Mua ngay