• Mua ngay
 • Máy nén khí Hitachi 75Kw
  • Máy nén khí Hitachi 75Kw
  • Máy nén khí Hitachi 75Kw
  • Công suất: 75 (Kw) Áp suất: 0,7 – 0,85 – 1,0 (Mpa) Lưu lượng: 13.2 – 10.9 (m3/phút) Số lượng dầu cho mỗi lần thay thế: 38 (Lít) Công suất quạt làm mát: 2.2 (Kw)
  Mua ngay
 • Máy nén khí Hitachi 55Kw
  • Máy nén khí Hitachi 55Kw
  • Máy nén khí Hitachi 55Kw
  • Công suất: 55 (Kw) Áp suất: 0,7 – 0,85 – 1,0 (Mpa) Lưu lượng: 10.0 – 8.3 (m3/phút) Số lượng dầu cho mỗi lần thay thế: 27 (Lít) Công suất quạt làm mát: 1.5 (Kw)
  Mua ngay
 • Máy nén khí Hitachi 37Kw
  • Máy nén khí Hitachi 37Kw
  • Máy nén khí Hitachi 37Kw
  • Công suất: 37/50 (Kw/Hp) Áp suất: 0,7 - 0,85 - 1,0 (Mpa) Lưu lượng: 7.2 - 5.8 (m3/phút) Số lượng dầu cho mỗi lần thay thế: 15 (Lít)
  Mua ngay
 • Máy nén khí Hitachi 22Kw
  • Máy nén khí Hitachi 22Kw
  • Máy nén khí Hitachi 22Kw
  • Công suất: 22/30 (Kw/Hp) Áp suất: 0,7 - 0,85 - 1,0 (Mpa) Lưu lượng: 4.0 - 3.3 (m3/phút) Số lượng dầu cho mỗi lần thay thế: 10 (Lít)
  Mua ngay
 • Máy nén khí trục vít KimAir 75Kw K100PS
  • Máy nén khí trục vít KimAir 75Kw K100PS
  • Máy nén khí trục vít KimAir 75Kw K100PS
  • Model: K100PS Công suất: 75/100 (Kw/Hp) Áp suất: 0.7 – 0.8 – 1.0 (Mpa) Lưu lượng vận chuyển: 3.96 – 13.2; 2.66 – 12.2; 3.15 – 10.55 (m3/phút) Lượng dầu cho mỗi lần thay thế: 45 (Lít) Đường ống khí từ máy ra: G2 (Inch) 
  Mua ngay
 • Máy nén khí trục vít KimAir 55Kw K75PS
  • Máy nén khí trục vít KimAir 55Kw K75PS
  • Máy nén khí trục vít KimAir 55Kw K75PS
  • Model: K75PS Công suất : 50/75 (Kw/Hp) Áp suất:  0.7 - 0.8 - 1.0 (Mpa) Lượng dầu cho mỗi lần thay thế: 30 (Lít) Đường ống khí từ máy ra: G2 (Inch)   
  Mua ngay
 • Máy nén khí trục vít KimAir 37Kw K50PS
  • Máy nén khí trục vít KimAir 37Kw K50PS
  • Máy nén khí trục vít KimAir 37Kw K50PS
  • Model: K50PS Công suất : 37/50 (Kw/Hp) Áp suất: 0.7 – 0.8 – 1.0 (Mpa) Lượng dầu  cho mỗi lần thay thế: 18 (Lít) Đường ống khí từ máy ra: G1 – 1/2 (Inch) 
  Mua ngay
 • Máy nén khí trục vít KimAir 22Kw K30PS
  • Máy nén khí trục vít KimAir 22Kw K30PS
  • Máy nén khí trục vít KimAir 22Kw K30PS
  • Model: K30PS Công suất : 22/30 (Kw/Hp) Áp suất: 0.7 – 0.8 – 1.0 (Mpa) Lượng dầu  cho mỗi lần thay thế: 12 (Lít) Đường ống khí từ máy ra: G1 - 1/4 (Inch) 
  Mua ngay
 • Máy nén khí trục vít KimAir 15Kw K20PS
  Mua ngay
 • Máy nén khí trục vít KimAir 11Kw K15PS
  • Máy nén khí trục vít KimAir 11Kw K15PS
  • Máy nén khí trục vít KimAir 11Kw K15PS
  •   Model: K15PS   Công suất : 11 /15 (Kw/Hp)   Áp suất: 0.7 – 0.8 – 1.0 (Mpa)   Lượng dầu  cho mỗi lần thay thế  8 (Lít)   Đường ống khí từ máy ra: G1 (Inch)
  Mua ngay
Close Menu
DMCA.com Protection Status