• Máy sấy khí Jmec JRD-100NP
  • Máy sấy khí Jmec JRD-100NP
  • Máy sấy khí Jmec JRD-100NP
  • Mã sản phẩm: JRD-100NP Lưu lượng khí nén: 15 (m3/phút) Cổng kết nối: 2 PT (Inch) Nguồn điện: 380/60 (V/Hz) Công suất: 2.7 (Kw) Môi chất lạnh: R407C
  Mua ngay
 • Máy sấy khí Jmec JRD-75NP
  • Máy sấy khí Jmec JRD-75NP
  • Máy sấy khí Jmec JRD-75NP
  • Mã sản phẩm: JRD-75NP Lưu lượng khí nén: 10.6 (m3/phút) Cổng kết nối: 2 PT (Inch) Nguồn điện: 380/60 (V/Hz) Công suất: 2.7 (Kw) Môi chất lạnh: R407C
  Mua ngay
 • Máy sấy khí Jmec JRD-60NP
  • Máy sấy khí Jmec JRD-60NP
  • Máy sấy khí Jmec JRD-60NP
  • Mã sản phẩm: JRD-60NP Lưu lượng khí nén: 8.1 (m3/phút) Cổng kết nối: 1 – 1/2 PT (Inch) Nguồn điện: 220/60 (V/Hz) Công suất: 1,6 (Kw) Môi chất lạnh: R410A
  Mua ngay
 • Máy sấy khí Jmec JRD-50NP
  • Máy sấy khí Jmec JRD-50NP
  • Máy sấy khí Jmec JRD-50NP
  • Mã sản phẩm: JRD-50NP Lưu lượng khí nén: 6.6 (m3/phút) Cổng kết nối: 1 - 1/2 PT (Inch) Nguồn điện: 220/60 (V/Hz) Công suất: 1,6 (Kw) Môi chất lạnh: R410A
  Mua ngay
 • Máy sấy khí Jmec JRD-40NP
  • Máy sấy khí Jmec JRD-40NP
  • Máy sấy khí Jmec JRD-40NP
  • Mã sản phẩm: JRD-40NP Lưu lượng khí nén: 5.5 (m3/phút) Cổng kết nối: 1 - 1/2 PT (Inch) Nguồn điện: 220/60 (V/Hz) Công suất: 1,6 (Kw) Môi chất lạnh: R410A
  Mua ngay
 • Máy sấy khí Jmec JRD-25NP
  • Máy sấy khí Jmec JRD-25NP
  • Máy sấy khí Jmec JRD-25NP
  • Mã sản phẩm: JRD-25NP Lưu lượng khí nén: 3.6 (m3/phút) Cổng kết nối: 1 PT (Inch) Nguồn điện: 220/60 (V/Hz) Công suất: 0,71 (Kw) Môi chất lạnh: R134A
  Mua ngay
 • Máy sấy khí Jmec JRD-15NP
  • Máy sấy khí Jmec JRD-15NP
  • Máy sấy khí Jmec JRD-15NP
  • Mã sản phẩm: JRD-15NP Lưu lượng khí nén: 2:8 (m3/phút) Cổng kết nối: 1 PT (Inch) Nguồn điện: 220/60 (V/Hz) Công suất: 0,71 (Kw) Môi chất lạnh: R134A
  Mua ngay
 • Máy sấy khí Jmec JRD-10NP
  • Máy sấy khí Jmec JRD-10NP
  • Máy sấy khí Jmec JRD-10NP
  • Mã sản phẩm: JRD-10NP Lưu lượng khí nén: 1.6 (m3/phút) Cổng kết nối: 1 PT (Inch) Nguồn điện: 220/60 (V/Hz) Công suất: 0,45 (Kw) Môi chất lạnh: R134A
  Mua ngay
Close Menu
DMCA.com Protection Status