• Máy sấy khí Lode Star 400HA
  Mua ngay
 • Máy sấy khí Lode Star 350HA
  Mua ngay
 • Máy sấy khí Lode Star 300HA
  Mua ngay
 • Máy sấy khí Lode Star 250HA
  Mua ngay
 • Máy sấy khí Lode Star 200HA
  Mua ngay
 • Mua ngay
 • Máy sấy khí Lode Star 125HA
  • Máy sấy khí Lode Star 125HA
  • Máy sấy khí Lode Star 125HA
  • Mã sản phẩm: AS-125HA Lưu lượng khí nén: 16 (m3/phút) Kích thước ống vào/ra: 2 – 1/2” PT Công suất: 2,54 (Kw)
  Mua ngay
 • Máy sấy khí Lode Star AS 100HA
  Mua ngay
 • Máy sấy khí Lode Star AS 75HA
  Mua ngay
 • Máy sấy khí Lode Star 60HA
  • Máy sấy khí Lode Star 60HA
  • Máy sấy khí Lode Star 60HA
  • Mã sản phẩm: AS-60HA Lưu lượng khí nén: 8 (m3/phút) Kích thước ống vào/ra: 2” PT Công suất: 1.41 (Kw) Nguồn điện: 220/50 (V/Hz)
  Mua ngay
 • Máy sấy khí Lode Star 50HA
  • Máy sấy khí Lode Star 50HA
  • Máy sấy khí Lode Star 50HA
  • Mã sản phẩm: AS-50HA Lưu lượng khí nén: 6,5 (m3/phút) Kích thước ống vào/ra: 2” PT Công suất: 1.21 (Kw)
  Mua ngay
 • Máy sấy khí Lode Star 40HA
  • Máy sấy khí Lode Star 40HA
  • Máy sấy khí Lode Star 40HA
  • Mã sản phẩm: AS-40HA Lưu lượng khí nén: 5.2 (m3/phút) Kích thước ống vào/ra: 1 - 1/2” PT Công suất: 1.1 (Kw) Nguồn điện: 220/50 (V/Hz)
  Mua ngay
 • Máy sấy khí Lode Star 30HA
  • Máy sấy khí Lode Star 30HA
  • Máy sấy khí Lode Star 30HA
  • Mã sản phẩm: AS-30HA Lưu lượng khí nén: 3,6 (m3/phút) Kích thước ống vào/ra: 1- 1/2” PT Công suất: 0.83 (Kw)
  Mua ngay
 • Máy sấy khí Lode Star 20HA
  • Máy sấy khí Lode Star 20HA
  • Máy sấy khí Lode Star 20HA
  • Mã sản phẩm: AS-20HA Lưu lượng khí nén: 2,6 (m3/phút) Kích thước ống vào/ra: 1” PT Công suất: 0.73 (Kw) Nguồn điện: 220/50 (V/Hz)
  Mua ngay
 • Máy sấy khí Lode Star 15HA
  • Máy sấy khí Lode Star 15HA
  • Máy sấy khí Lode Star 15HA
  • Mã sản phẩm: AS-15HA Lưu lượng khí nén: 1.7 (m3/phút) Kích thước ống vào/ra: 3/4 " PT Công suất: 0.58 (Kw) Nguồn điện: 220/50 (V/Hz)
  Mua ngay
Close Menu
DMCA.com Protection Status