• Bơm định lượng Pulsafeeder Pulsatron
  • Bơm định lượng Pulsafeeder Pulsatron
  • Bơm định lượng Pulsafeeder Pulsatron
  • Dải lưu lượng: (0,5-94) Lít/h Áp suất đầu xả: (2-17) bar Vật liệu đầu bơm: SAN, PVC, PVDF, Inox 316 Vật liệu màng, bi, đế: PTFE (Teflon), Hypalon, Viton, Ceramic
  Mua ngay
 • Bơm định lượng Pulsafeeder C Plus
  • Bơm định lượng Pulsafeeder C Plus
  • Bơm định lượng Pulsafeeder C Plus
  • Dải lưu lượng: (2-10) Lít/h Áp suất đầu xả: (3-5) bar Vật liệu đầu bơm: SAN, PVC, Inox 316 Vật liệu màng, bi, đế: PTFE (Teflon), PVC, Viton,
  Mua ngay
 • Bơm định lượng Pulsafeeder C Chemtech
  Mua ngay
Close Menu