Mua máy bơm hút chân không Bush chính hãng tại Công ty TNHH thiết bị công nghiệp và dịch vụ Việt Á. Liên Hệ Ngay

-Hotline tư vấn: 043 875 1908 – 0988 947 064.
-Email: maynenkhivieta@gmail.com
-Website: https://thietbivieta.com/

 • Bơm hút chân không Busch LX 0140C
  • Bơm hút chân không Busch LX 0140C
  • Bơm hút chân không Busch LX 0140C
  • Chúng tôi cung cấp máy bơm chân không các hãng. Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển. Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng chu đáo.
  Mua ngay
 • Bơm hút chân không Busch LX 0260C
  • Bơm hút chân không Busch LX 0260C
  • Bơm hút chân không Busch LX 0260C
  • Chúng tôi cung cấp máy bơm chân không các hãng. Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển. Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng chu đáo.
  Mua ngay
 • Bơm hút chân không Busch LX 0180C
  • Bơm hút chân không Busch LX 0180C
  • Bơm hút chân không Busch LX 0180C
  • Chúng tôi cung cấp máy bơm chân không các hãng. Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển. Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng chu đáo.
  Mua ngay
 • Bơm hút chân không Busch LX 0110C
  • Bơm hút chân không Busch LX 0110C
  • Bơm hút chân không Busch LX 0110C
  • Chúng tôi cung cấp máy bơm chân không các hãng. Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển. Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng chu đáo.
  Mua ngay
 • Bơm hút chân không Busch LX 0055B
  • Bơm hút chân không Busch LX 0055B
  • Bơm hút chân không Busch LX 0055B
  • Chúng tôi cung cấp máy bơm chân không các hãng. Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển. Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng chu đáo.
  Mua ngay
 • Bơm hút chân không Busch LX 0030B
  • Bơm hút chân không Busch LX 0030B
  • Bơm hút chân không Busch LX 0030B
  • Chúng tôi cung cấp máy bơm chân không các hãng. Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển. Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng chu đáo.
  Mua ngay
 • Bơm hút chân không Busch LB 063A
  • Bơm hút chân không Busch LB 063A
  • Bơm hút chân không Busch LB 063A
  • Chúng tôi cung cấp máy bơm chân không các hãng. Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển. Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng chu đáo.
  Mua ngay
 • Bơm hút chân không Busch LB 0063A
  • Bơm hút chân không Busch LB 0063A
  • Bơm hút chân không Busch LB 0063A
  • Chúng tôi cung cấp máy bơm chân không các hãng. Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển. Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng chu đáo.
  Mua ngay
 • Mua ngay
 • Bơm hút chân không Busch LA 1507A
  • Bơm hút chân không Busch LA 1507A
  • Bơm hút chân không Busch LA 1507A
  • Chúng tôi cung cấp máy bơm chân không các hãng. Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển. Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng chu đáo.
  Mua ngay
 • Bơm hút chân không Busch LA 1157A
  • Bơm hút chân không Busch LA 1157A
  • Bơm hút chân không Busch LA 1157A
  • Chúng tôi cung cấp máy bơm chân không các hãng. Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển. Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng chu đáo.
  Mua ngay
 • Bơm hút chân không Busch LA 0906A
  • Bơm hút chân không Busch LA 0906A
  • Bơm hút chân không Busch LA 0906A
  • Chúng tôi cung cấp máy bơm chân không các hãng. Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển. Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng chu đáo.
  Mua ngay
 • Bơm hút chân không Busch LA 0756A
  • Bơm hút chân không Busch LA 0756A
  • Bơm hút chân không Busch LA 0756A
  • Chúng tôi cung cấp máy bơm chân không các hãng. Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển. Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng chu đáo.
  Mua ngay
 • Bơm hút chân không Busch LA 0475A
  • Bơm hút chân không Busch LA 0475A
  • Bơm hút chân không Busch LA 0475A
  • Chúng tôi cung cấp máy bơm chân không các hãng. Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển. Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng chu đáo.
  Mua ngay
 • Bơm hút chân không Busch LA 0435A
  • Bơm hút chân không Busch LA 0435A
  • Bơm hút chân không Busch LA 0435A
  • Chúng tôi cung cấp máy bơm chân không các hãng. Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển. Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng chu đáo.
  Mua ngay
 • Bơm hút chân không Busch LA 0325A
  • Bơm hút chân không Busch LA 0325A
  • Bơm hút chân không Busch LA 0325A
  • Chúng tôi cung cấp máy bơm chân không các hãng. Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển. Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng chu đáo.
  Mua ngay
 • Bơm hút chân không Busch LA 0224
  • Bơm hút chân không Busch LA 0224
  • Bơm hút chân không Busch LA 0224
  • Chúng tôi cung cấp máy bơm chân không các hãng. Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển. Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng chu đáo.
  Mua ngay
 • Bơm hút chân không Busch LA 0143A
  • Bơm hút chân không Busch LA 0143A
  • Bơm hút chân không Busch LA 0143A
  • Chúng tôi cung cấp máy bơm chân không các hãng. Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển. Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng chu đáo.
  Mua ngay
 • Bơm hút chân không Busch LA 0103A
  • Bơm hút chân không Busch LA 0103A
  • Bơm hút chân không Busch LA 0103A
  • Chúng tôi cung cấp máy bơm chân không các hãng. Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển. Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng chu đáo.
  Mua ngay
 • Bơm hút chân không Busch LA 0053
  • Bơm hút chân không Busch LA 0053
  • Bơm hút chân không Busch LA 0053
  • Chúng tôi cung cấp máy bơm chân không các hãng. Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng chu đáo.  Hàng có sẵn trong kho, đặt mua nhanh chóng. Miễn phí vận chuyển.
  Mua ngay