Bơm màng NOMAD là loại bơm sử dụng màng để bơm chuyển chất bơm nhờ tác dụng của khí nén của Mỹ. Bơm sử dụng áp lực của khí nén tác động lên màng bơm và truyền áp lực này cho chất bơm.