Bơm màng Wilden là một thương hiệu của tập đoàn A-DOVER COMPANY (USA). Hiện nay Wilden đang làm công ty dẫn đầu thị trường trong ngành sản xuất bơm màng khí nén, luôn lắng nghe ý kiến từ các kỹ sư, nhân viên bảo trì và người dùng cuối để phát triển các sản phẩm chung và chuyên biệt nhằm đáp ứng được hầu hết các nhu cầu tiêu dùng.

 • Bơm Màng Wilden T4
  • Bơm Màng Wilden T4
  • Bơm Màng Wilden T4
  • Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng Wilden TZ8/PPAB/TWS/TF/PTV
  Mua ngay
 • Bơm màng Wilden TZ4/PPMAB/TWS/TF/PTV
  Mua ngay
 • Bơm màng Wilden T8/AAAAB/TWS/TF/ATF/0014
  Mua ngay
 • Bơm màng Wilden T8/AAAAB/BNS/BN/BN/0014
  Mua ngay
 • Bơm Màng Wilden T8
  • Bơm Màng Wilden T8
  • Bơm Màng Wilden T8
  • Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng Wilden T4/AAMAB/TWS/TF/ATF/0014
  Mua ngay
 • Bơm màng Wilden T4/AAMAB/NES/NE/NE/0014
  Mua ngay
 • Bơm màng Wilden T2/AAAAB/BNS/BN/ABN/0014
  Mua ngay
 • Bơm màng Wilden T15/AAAAB/BNS/BN/BN/0014
  Mua ngay
 • Bơm màng Wilden T15
  • Bơm màng Wilden T15
  • Bơm màng Wilden T15
  • Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm Màng Wilden PX1510
  • Bơm Màng Wilden PX1510
  • Bơm Màng Wilden PX1510
  • Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng Wilden P800/PPPPP/TWS/TF/PTV
  Mua ngay
 • Bơm Màng Wilden P8
  • Bơm Màng Wilden P8
  • Bơm Màng Wilden P8
  • Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng Wilden P400/PPPPP/TWS/TF/PTV
  Mua ngay
 • Bơm màng Wilden P400/KKPPP/TNU/TF/KTV
  Mua ngay
 • Bơm màng Wilden P4/PPAPP/WFS/WF/PTV
  Mua ngay
 • Bơm màng Wilden P4/PPAPP/TWS/TF/PTV
  Mua ngay
 • Bơm màng Wilden P200/PKPPP/TNU/TF/PTV
  Mua ngay
 • Bơm màng Wilden P2/SSPPP/TSU/TF/STF/0070
  Mua ngay
 • Bơm màng Wilden P2/PKPPP/TNU/TF/PTV/0400
  Mua ngay
 • Bơm Màng Wilden P15
  • Bơm Màng Wilden P15
  • Bơm Màng Wilden P15
  • Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng Wilden P0.25/PKPPP/TNU/TF/PTV
  Mua ngay
 • Bơm màng Wilden A100P/PPPPP/FWS/WF/PWF/0150
  Mua ngay
 • Bơm màng Wilden A.025P/PPPPP/WFS/TF/PWF/0150
  Mua ngay