Bơm màng Sandpiper là loại bơm sử dụng màng để bơm chuyển chất bơm nhờ tác dụng của khí nén của tập đoàn Warren Rupp – USA, được thành lập vào năm 1965. Bơm sử dụng áp lực của khí nén tác động lên màng bơm và truyền áp lực này cho chất bơm.

 • Bơm màng Sandpipier S1FB3P2PPNI100
  • Bơm màng Sandpipier S1FB3P2PPNI100
  • Bơm màng Sandpipier S1FB3P2PPNI100
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng Sandpiper S30 Non Metallic Teflon
  • Bơm màng Sandpiper S30 Non Metallic Teflon
  • Bơm màng Sandpiper S30 Non Metallic Teflon
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng Sandpiper S1F Metallic
  • Bơm màng Sandpiper S1F Metallic
  • Bơm màng Sandpiper S1F Metallic
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng Sandpiper S15 Metallic
  • Bơm màng Sandpiper S15 Metallic
  • Bơm màng Sandpiper S15 Metallic
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng Sandpiper S15 – S15B3P2PPAS100
  • Bơm màng Sandpiper S15 – S15B3P2PPAS100
  • Bơm màng Sandpiper S15 – S15B3P2PPAS100
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng Sandpiper S10 Non Metallic
  • Bơm màng Sandpiper S10 Non Metallic
  • Bơm màng Sandpiper S10 Non Metallic
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng Sandpiper S05B2P2TBNI100
  • Bơm màng Sandpiper S05B2P2TBNI100
  • Bơm màng Sandpiper S05B2P2TBNI100
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng Sandpiper S05 Non Metallic
  • Bơm màng Sandpiper S05 Non Metallic
  • Bơm màng Sandpiper S05 Non Metallic
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng Sandpiper S05 Metallic
  • Bơm màng Sandpiper S05 Metallic
  • Bơm màng Sandpiper S05 Metallic
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng sandpiper S1FB1ABWABS100
  • Bơm màng sandpiper S1FB1ABWABS100
  • Bơm màng sandpiper S1FB1ABWABS100
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng sandpiper S30 non – Metallic
  • Bơm màng sandpiper S30 non – Metallic
  • Bơm màng sandpiper S30 non – Metallic
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng sandpiper S20- Non – Metallic
  • Bơm màng sandpiper S20- Non – Metallic
  • Bơm màng sandpiper S20- Non – Metallic
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng Sandpiper S20 Metallic vỏ nhôm
  • Bơm màng Sandpiper S20 Metallic vỏ nhôm
  • Bơm màng Sandpiper S20 Metallic vỏ nhôm
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng Sandpiper S20 Metallic
  • Bơm màng Sandpiper S20 Metallic
  • Bơm màng Sandpiper S20 Metallic
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng Sandpiper 3 inch
  • Bơm màng Sandpiper 3 inch
  • Bơm màng Sandpiper 3 inch
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng Sandpiper S05 Metalic
  • Bơm màng Sandpiper S05 Metalic
  • Bơm màng Sandpiper S05 Metalic
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng Sandpiper – S15B1ABWABS100
  • Bơm màng Sandpiper – S15B1ABWABS100
  • Bơm màng Sandpiper – S15B1ABWABS100
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng S30B1SGTABS000
  • Bơm màng S30B1SGTABS000
  • Bơm màng S30B1SGTABS000
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng S30B1ANNABS000
  • Bơm màng S30B1ANNABS000
  • Bơm màng S30B1ANNABS000
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng S30B1AGTABS000
  • Bơm màng S30B1AGTABS000
  • Bơm màng S30B1AGTABS000
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng S30B1ABBBAS000
  • Bơm màng S30B1ABBBAS000
  • Bơm màng S30B1ABBBAS000
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng S20B1SGTABS000
  • Bơm màng S20B1SGTABS000
  • Bơm màng S20B1SGTABS000
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng S20B1ANNABS000
  • Bơm màng S20B1ANNABS000
  • Bơm màng S20B1ANNABS000
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng S20B1AGTABS000
  • Bơm màng S20B1AGTABS000
  • Bơm màng S20B1AGTABS000
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng S20B1ABWABS000
  • Bơm màng S20B1ABWABS000
  • Bơm màng S20B1ABWABS000
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng S1FB3P2PPUS000
  • Bơm màng S1FB3P2PPUS000
  • Bơm màng S1FB3P2PPUS000
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng S1FB3P1PPUS000
  • Bơm màng S1FB3P1PPUS000
  • Bơm màng S1FB3P1PPUS000
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Mua ngay
 • Bơm màng S1FB1ANWABS100
  • Bơm màng S1FB1ANWABS100
  • Bơm màng S1FB1ANWABS100
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng S1FB1AGTABS000
  • Bơm màng S1FB1AGTABS000
  • Bơm màng S1FB1AGTABS000
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng S1FB1ABWABS100
  • Bơm màng S1FB1ABWABS100
  • Bơm màng S1FB1ABWABS100
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng S1F Metallic hiệu Sandpiper
  • Bơm màng S1F Metallic hiệu Sandpiper
  • Bơm màng S1F Metallic hiệu Sandpiper
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng S15B1SGTABS000
  • Bơm màng S15B1SGTABS000
  • Bơm màng S15B1SGTABS000
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng S15B1ANWABS100
  • Bơm màng S15B1ANWABS100
  • Bơm màng S15B1ANWABS100
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng S15B1AGTABS000
  • Bơm màng S15B1AGTABS000
  • Bơm màng S15B1AGTABS000
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng S15B1ABWABS000
  • Bơm màng S15B1ABWABS000
  • Bơm màng S15B1ABWABS000
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng S05B2P2TPBS000
  • Bơm màng S05B2P2TPBS000
  • Bơm màng S05B2P2TPBS000
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng S05B1S2TWABS100
  • Bơm màng S05B1S2TWABS100
  • Bơm màng S05B1S2TWABS100
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng S05B1ANWABS100
  • Bơm màng S05B1ANWABS100
  • Bơm màng S05B1ANWABS100
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng S05B1ABWABS000
  • Bơm màng S05B1ABWABS000
  • Bơm màng S05B1ABWABS000
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng S05B1A2TWABS000
  • Bơm màng S05B1A2TWABS000
  • Bơm màng S05B1A2TWABS000
  • Bảo hành thân bơm 5 năm, bộ Piston 1 năm Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi  
  Mua ngay