• Máy nén khí Airman cũ 15kw-20hp
  Mua ngay
 • Máy nén khí Airman 37kw-50hp cũ
  • Máy nén khí Airman 37kw-50hp cũ
  • Máy nén khí Airman 37kw-50hp cũ
  • Tích hợp máy làm khô khí nén Công suất động cơ: 37kw (50hp) Lưu lượng: 6.5 m3/phút  Áp suất tối đa: 8 bar  Máy đã qua sử dụng, mới 90%
  Mua ngay
 • Máy nén khí Hitachi cũ 7.5kw (10hp)
  • Máy nén khí Hitachi cũ 7.5kw (10hp)
  • Máy nén khí Hitachi cũ 7.5kw (10hp)
  • Công suất động cơ: 7.5kw (10hp) Lưu lượng: 1 m3/phút tại 7 bar Áp suất tối đa: 8.5 bar  Truyền động: dây đai Máy đã qua sử dụng  mới 90%
  Mua ngay
 • Máy nén khí Hitachi cũ 11kw (15hp)
  • Máy nén khí Hitachi cũ 11kw (15hp)
  • Máy nén khí Hitachi cũ 11kw (15hp)
  • Công suất động cơ: 11kw (15hp) Lưu lượng: 1.5 m3/phút tại 7 bar Áp suất tối đa: 8.5 bar  Truyền động: dây đai  Máy đã qua sử dụng, mới 90%
  Mua ngay
 • Máy nén khí Hitachi cũ 15kw (20hp)
  • Máy nén khí Hitachi cũ 15kw (20hp)
  • Máy nén khí Hitachi cũ 15kw (20hp)
  • Công suất động cơ: 15kw (20hp) Lưu lượng: 2.3 m3/phút tại áp lực 7 bar Áp suất tối đa: 8.5 bar  Truyền động: dây đai  Máy đã qua sử dụng, mới 90%
  Mua ngay
 • Máy nén khí Hitachi cũ 22kw (30hp)
  • Máy nén khí Hitachi cũ 22kw (30hp)
  • Máy nén khí Hitachi cũ 22kw (30hp)
  • Công suất động cơ: 22kw (30hp) Lưu lượng: 3.5 m3/phút  Áp suất tối đa: 8.5 bar  Truyền động: dây đai  Máy đã qua sử dụng, mới 90%
  Mua ngay
 • Máy nén khí Hitachi 37kw (50hp)
  • Máy nén khí Hitachi 37kw (50hp)
  • Máy nén khí Hitachi 37kw (50hp)
  • Kiểu máy nén khí trục vít có dầu Công suất động cơ: 37kw (50hp) Lưu lượng: 6.5 m3/phút Áp suất tối đa: 8.5 bar Máy đã qua sử dụng, mới 90%
  Mua ngay
 • Máy nén khí Hitachi 55kw (75hp)
  • Máy nén khí Hitachi 55kw (75hp)
  • Máy nén khí Hitachi 55kw (75hp)
  • Công suất động cơ: 55kw (75hp) Lưu lượng: 10 m3/phút Áp suất tối đa: 8.5 bar Truyền động: dây đai Máy đã qua sử dụng, mới 90%
  Mua ngay
 • Máy nén khí Hitachi 75kw (100hp)
  Mua ngay
 • Máy nén khí không dầu Hitachi 7.5kw – 10hp
  Mua ngay
 • Máy nén khí không dầu Hitachi 15kw – 20hp
  Mua ngay
 • Máy nén khí không dầu Hitachi 22kw – 30hp
  Mua ngay
 • Máy nén khí không dầu Hitachi 37kw – 50hp
  • Máy nén khí không dầu Hitachi 37kw – 50hp
  • Máy nén khí không dầu Hitachi 37kw – 50hp
  • Tích hợp máy sấy khí (làm khô khí nén) Công suất động cơ: 37kw (50hp) Lưu lượng: 3.5 m3/phút  Áp suất tối đa: 8 bar  Chất lượng: máy nén khí đã qua sử dụng mới 90%.
  Mua ngay
 • Máy nén khí không dầu Hitachi 55kw – 75hp
  Mua ngay
 • Máy nén khí không dầu Hitachi 100kw – 135hp
  Mua ngay
 • Máy nén khí Hitachi 100kw – 135hp
  • Máy nén khí Hitachi 100kw – 135hp
  • Máy nén khí Hitachi 100kw – 135hp
  • Kiểu máy nén khí trục vít có dầu Công suất động cơ: 100kw (135hp) Lưu lượng: 18 m3/phút Áp suất tối đa: 8 bar Chất lượng: máy nén khí đã qua sử dụng mới 90%.
  Mua ngay
 • Bơm nước Teco G-330-100-4P 30Hp 22Kw
  Mua ngay
 • Bơm nước Teco G-35-100-4P 5Hp 3.7Kw
  Mua ngay
 • Bơm nước Teco G-37-150-4P 7.5Hp 5.5Kw
  Mua ngay
 • Bơm nước Teco G-310-150-4P 10Hp 7.5Kw
  Mua ngay
Close Menu