Hộp giảm tốc 3 cấp

Thông tin chi tiết về hộp giảm tốc 3 cấp

Tương tự như với hộp giảm tốc cấp 1, cấp 2 thì 3 cấp có số lần thay đổi tỷ số truyền động là 3 lần. Nó thường được dùng cho các cẩu trục, tời, băng tải, máy cẩu nâng hạ hoặc xe cẩu cơ giới.

Các loại hộp giảm tốc 3 cấp

1) Hộp giảm tốc 3 cấp cầu trục

Bạn nhìn dưới đây là hộp giảm tốc 3 cấp mỗi khuân tròn ở dưới là gắn vòng bi và trục bánh răng, giảm tốc độ 3 lần 

Cấu tạo trong là như vậy bạn nhé. Ratio tỉ số truyền là giảm 60 lần cho tới 315 lần, với các công việc nặng như nghiền, xay vật liệu xây dựng.

2) Hộp giảm tốc 3 cấp mini

Mỗi khi motor điện truyền động qua 1 hộp số, tốc độ lại giảm đi 1 lần

Ví dụ: nếu 3 hộp dưới đâu đều có ratio tỉ số truyền là 60 thì. Tổng ratio là 60 x 60 x60 = tốc độ motor giảm đi 216 000 lần. Tốc độ trục ra sẽ là 1400/216 000 = nhỏ hơn 1 vòng / phút

Hộp giảm tốc 3 cấp
Hộp giảm tốc 3 cấp

Xem thêm: Quy trình bảo dưỡng hộp giảm tốc

3) Hộp giảm tốc 3 cấp điều chỉnh tốc độ

Là sự kết hợp của điều tốc cơ mặt bích MB B5 (mầu trắng dưới đây) và điều tốc cơ chân đế 2 cấp ( mầu xanh dưới đây). 

Hộp giảm tốc 3 cấp điều chỉnh tốc độ 

Phần mầu trắng điểu chỉnh tốc độ giảm từ 1.4 lần tới 7 lần

Phần mầu xanh 2 cấp, biến đổi tốc độ giảm từ 7 tới 35 lần.

Tổng ratio tỉ số truyền lớn nhất là  7 x 35 = giảm 245 lần.

Tốc độ trục ra sẽ là 4 tới 1000 vòng phút, khoảng tốc độ thay đổi cực lớn (xem hình trên)

4) Hộp giảm tốc 3 cấp GHM

Là sự kết hợp của đầu giảm tốc GHM chân đế hoặc GVM mặt bích. Khả năng biến đổi tốc độ như sau

Ratio lớn nhất của phần hộp số mầu đen là 100. Phần mầu trắng là 7.

Tỉ số truyền lớn nhất là  100x7x7 = 49 000 lần. Tốc độ trục ra motor sẽ siêu chậm là 1400/ 49000 lần

Khi muốn tốc độ nhanh hơn bạn chỉ cần biến 3 cấp thành 2 cấp hoặc 1 cấp, nghĩa là tháo bớt hộp giảm tốc đi.

Hộp giảm tốc 3 cấp
Hộp giảm tốc 3 cấp

5) Hộp giảm tốc 3 cấp cầu trục ZQD 350

Tốc độ đầu ra = 22 vòng, khi tỉ số truyền = 65.54

Tốc độ đầu ra = 17.7 vòng, khi tỉ số truyền = 81.7

Tốc độ đầu ra = 15.7 vòng, khi tỉ số truyền = 92.21

Tốc độ đầu ra = 12 vòng, khi tỉ số truyền = 121.1

Tốc độ đầu ra = 10 vòng, khi tỉ số truyền = 141.73

Tốc độ đầu ra = 8.9 vòng, khi tỉ số truyền = 163.38

Tốc độ đầu ra = 7.6 vòng, khi tỉ số truyền = 191.22

Tốc độ đầu ra = 6.5 vòng, khi tỉ số truyền = 223.8

Tốc độ đầu ra = 6 vòng, khi tỉ số truyền = 243.86

Tốc độ đầu ra = 5.5 vòng, khi tỉ số truyền = 265.71

Tốc độ đầu ra = 5 vòng, khi tỉ số truyền = 291.19

Tốc độ đầu ra = 4.6 vòng, khi tỉ số truyền = 317.28

Xem thêm: Hướng dẫn thiết kế hộp giảm tốc

6) Hộp giảm tốc 3 cấp cầu trục ZQD 400

Tốc độ đầu ra = 22.1 vòng, khi tỉ số truyền = 65.54

Tốc độ đầu ra = 17.8 vòng, khi tỉ số truyền = 81.7

Tốc độ đầu ra = 15.8 vòng, khi tỉ số truyền = 92.21

Tốc độ đầu ra = 11.9 vòng, khi tỉ số truyền = 121.1

Tốc độ đầu ra = 10.2 vòng, khi tỉ số truyền = 141.73

Tốc độ đầu ra = 8.8 vòng, khi tỉ số truyền = 163.38

Tốc độ đầu ra = 7.5 vòng, khi tỉ số truyền = 191.22

Tốc độ đầu ra = 6.4 vòng, khi tỉ số truyền = 223.8

Tốc độ đầu ra = 5.9 vòng, khi tỉ số truyền = 243.86

Tốc độ đầu ra = 5.4 vòng, khi tỉ số truyền = 265.71

Tốc độ đầu ra = 4.9 vòng, khi tỉ số truyền = 291.19

Tốc độ đầu ra = 4.5 vòng, khi tỉ số truyền = 317.28

Hộp giảm tốc 3 cấp
Hộp giảm tốc 3 cấp

7) Hộp giảm tốc 3 cấp cầu trục ZQD 500

Tốc độ đầu ra = 22.9 vòng, khi tỉ số truyền = 65.54

Tốc độ đầu ra = 18.4 vòng, khi tỉ số truyền = 81.7

Tốc độ đầu ra = 16.3 vòng, khi tỉ số truyền = 92.21

Tốc độ đầu ra = 12.4 vòng, khi tỉ số truyền = 121.1

Tốc độ đầu ra = 10.6 vòng, khi tỉ số truyền = 141.73

Tốc độ đầu ra = 9.2 vòng, khi tỉ số truyền = 163.38

Tốc độ đầu ra = 7.8 vòng, khi tỉ số truyền = 191.22

Tốc độ đầu ra = 6.7 vòng, khi tỉ số truyền = 223.8

Tốc độ đầu ra = 6.2 vòng, khi tỉ số truyền = 243.86

Tốc độ đầu ra = 5.6 vòng, khi tỉ số truyền = 265.71

Tốc độ đầu ra = 5.2 vòng, khi tỉ số truyền = 291.19

Tốc độ đầu ra = 4.7 vòng, khi tỉ số truyền = 317.28

8) Hộp giảm tốc 3 cấp cầu trục ZQD 650

Tốc độ đầu ra = 22.8 vòng, khi tỉ số truyền = 65.54

Tốc độ đầu ra = 18.3 vòng, khi tỉ số truyền = 81.7

Tốc độ đầu ra = 16.2 vòng, khi tỉ số truyền = 92.21

Tốc độ đầu ra = 12.3 vòng, khi tỉ số truyền = 121.1

Tốc độ đầu ra = 10.5 vòng, khi tỉ số truyền = 141.73

Tốc độ đầu ra = 9.1 vòng, khi tỉ số truyền = 163.38

Tốc độ đầu ra = 7.7 vòng, khi tỉ số truyền = 191.22

Tốc độ đầu ra = 6.6 vòng, khi tỉ số truyền = 223.8

Tốc độ đầu ra = 6.1 vòng, khi tỉ số truyền = 243.86

Tốc độ đầu ra = 5.5 vòng, khi tỉ số truyền = 265.71

Tốc độ đầu ra = 5.1 vòng, khi tỉ số truyền = 291.19

Tốc độ đầu ra = 4.8 vòng, khi tỉ số truyền = 317.28

9) Hộp giảm tốc 3 cấp cầu trục ZQD 850

Tốc độ đầu ra = 15.3 vòng, khi tỉ số truyền = 65.54

Tốc độ đầu ra = 12.2 vòng, khi tỉ số truyền = 81.7

Tốc độ đầu ra = 10.8 vòng, khi tỉ số truyền = 92.21

Tốc độ đầu ra = 8.3 vòng, khi tỉ số truyền = 121.1

Tốc độ đầu ra = 7 vòng, khi tỉ số truyền = 141.73

Tốc độ đầu ra = 6 vòng, khi tỉ số truyền = 163.38

Tốc độ đầu ra = 5.2 vòng, khi tỉ số truyền = 191.22

Tốc độ đầu ra = 4.5 vòng, khi tỉ số truyền = 223.8

Tốc độ đầu ra = 4.1 vòng, khi tỉ số truyền = 243.86

Tốc độ đầu ra = 3.8 vòng, khi tỉ số truyền = 265.71

Tốc độ đầu ra = 3.4 vòng, khi tỉ số truyền = 291.19

Tốc độ đầu ra = 3.2 vòng, khi tỉ số truyền = 317.28

Hộp giảm tốc 3 cấp
Hộp giảm tốc 3 cấp

Công dụng hộp giảm tốc

Các máy móc, cơ cầu thường lắp đặt hộp giảm tốc đó là cửa cuốn, máy khuấy bột, băng tải vận tải đất đá, động cơ xe máy, động cơ xe cơ giới, đồng hồ, hệ thống lò hơi… Ứng dụng đa dạng của hộp số giảm tốc loại nhỏ, loại lớn trong công nghiệp như: băng chuyền sản xuất xi măng, sản xuất thức ăn gia súc, hệ thống chế biến gỗ, in ấn bao bì… Đặc biệt với các máy ép, máy nghiền, máy khuấy trộn, máy xi mạ, máy cán thép phục vụ cho ngành sản xuất sắt, thép, luyện kim, cơ khí chế tạo thì hộp số là thành phần không thể thiếu.

Các băng tải, băng chuyền, cẩu dùng trong vận chuyển hàng hóa, khai thác khoáng sản cũng cần phải có hộp giảm tốc.

Hầu hết, các khách hàng, kỹ sư đều phải công nhận tầm quan trọng của thiết bị này trong công nghiệp với các ngành: sản xuất, luyện kim, gia công, chế biến, khai khoáng…

Để sử dụng hộp giảm tốc cũng như khai thác tốt nhất thiết bị này thì những từ ngữ có liên quan cần phải được hiểu, nắm kỹ như: trục vào còn có tên gọi khác là trục nối với motor hay trục nhỏ, trục tốc độ nhanh.

Trục ra thì còn được gọi là trục mang tải, trục tốc độ chậm, trục lớn. Còn ratio là tỷ số truyền.

Lưu ý, khách hàng khi tìm hiểu, lựa chọn và mua hộp giảm tốc motor servo thì cần phải tính được tốc độ đầu ra, tỉ số truyền. Đây chính là hai thông số quan trọng nhất giúp thiết bị có độ chính xác cao khi lắp và mang lại hiệu quả tốt.

Liên hệ với chúng tôi để dược tư vấn và giải đáp thắc mắc về hộp số giảm tốc

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP & DỊCH VỤ VIỆT Á

Điện thoại: 043 875 1908 – 0988 947 064

Email: maynenkhivieta@gmail.com

Fanpage: facebook.com/thietbicongnghiepvieta/

Website: thietbivieta.com

Trả lời