Bơm màng FTI là dòng sản phẩm bơm màng khí nén của thương hiệu Finish Thompson: công ty đã nghiên cứu nghiên cứu và phát triển các loại bơm từ năm 1951. Bơm màng FTI được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như bơm bùn, keo , sơn. Bơm được phân phối bởi công ty Việt Á

 • Bơm màng FTI FT15S‐AA‐1TST-B1
  Mua ngay
 • Bơm màng FTI FT20V‐PP‐2TVC‐F1
  Mua ngay
 • Bơm màng FTI FT20S‐AA‐1TST‐B2
  Mua ngay
 • Bơm màng FTI FT20P‐PP‐RRPR‐F1
  Mua ngay
 • Bơm màng FTI FT20P‐PP‐2TPC‐F1
  Mua ngay
 • Bơm màng FTI FT20A‐AA‐NNN0‐B2
  Mua ngay
 • Bơm màng FTI FT20A‐AA‐1TAT‐B2
  Mua ngay
 • Bơm màng FTI FT15V‐PP‐RRVR‐F1
  Mua ngay
 • Bơm màng FTI FT15V‐PP‐2TPC‐F1
  Mua ngay
 • Bơm màng FTI FT05-S-AA-1TST-B1
  • Bơm màng FTI FT05-S-AA-1TST-B1
  • Bơm màng FTI FT05-S-AA-1TST-B1
  • Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng FTI FT15P‐PP‐RRPR‐F1
  Mua ngay
 • Bơm màng FTI FT15P‐PP‐2TPC‐F1
  Mua ngay
 • Bơm màng FTI FT15A‐AA‐NNAN-B1
  Mua ngay
 • Bơm màng FTI FT15A‐AA‐1TAT‐N2
  Mua ngay
 • Bơm màng FTI FT10V‐PP‐RRVR‐F1
  Mua ngay
 • Bơm màng FTI FT10V‐PP‐2TVC‐F1
  Mua ngay
 • Bơm màng FTI FT10S‐AA‐1TST‐B1
  Mua ngay
 • Bơm màng FTI FT10P‐PP‐2TPC‐F1
  Mua ngay
 • Bơm màng FTI FT10A‐AA‐NNAN-B1
  Mua ngay
 • Bơm màng FTI FT10A‐AA‐1TAT‐N1
  Mua ngay
 • Bơm màng FTI FT10-P-PP-RRPR-F1
  • Bơm màng FTI FT10-P-PP-RRPR-F1
  • Bơm màng FTI FT10-P-PP-RRPR-F1
  • Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng FTI FT05V‐PP‐RRVR‐B1
  Mua ngay
 • Bơm màng FTI FT05V‐PP‐2TVT‐B1
  Mua ngay
 • Bơm màng FTI FT05A‐AA‐1TAT‐N1
  Mua ngay
 • Bơm màng FTI FT05-P-PP-RRPR-B1
  • Bơm màng FTI FT05-P-PP-RRPR-B1
  • Bơm màng FTI FT05-P-PP-RRPR-B1
  • Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng FTI FT05-P-PP-2TPT-B1
  • Bơm màng FTI FT05-P-PP-2TPT-B1
  • Bơm màng FTI FT05-P-PP-2TPT-B1
  • Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay
 • Bơm màng FTI FT05-A-AA-NNAN-B1
  • Bơm màng FTI FT05-A-AA-NNAN-B1
  • Bơm màng FTI FT05-A-AA-NNAN-B1
  • Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ Giá cả cạnh tranh, báo giá nhanh Chứng từ CO-CQ đầy đủ Giao hàng tận nơi
  Mua ngay